Công trình tiêu biểu

  • /uploads/images/frp-coating-toyota-phuc-yen/phu-composite-be-xlnt-6.jpg
  • /uploads/images/frp-coating-toyota-phuc-yen/phu-composite-be-xlnt-7.jpg
  • /uploads/images/frp-coating-toyota-phuc-yen/phu-composite-be-xlnt-8.jpg
  • /uploads/images/frp-coating-toyota-phuc-yen/phu-composite-be-xlnt-9.jpg
  • /uploads/images/frp-coating-toyota-phuc-yen/phu-composite-be-xlnt-1.jpg
  • /uploads/images/frp-coating-toyota-phuc-yen/phu-composite-be-xlnt-2.jpg
  • /uploads/images/frp-coating-toyota-phuc-yen/phu-composite-be-xlnt-3.jpg
  • /uploads/images/frp-coating-toyota-phuc-yen/phu-composite-be-xlnt-4.jpg
  • /uploads/images/frp-coating-toyota-phuc-yen/phu-composite-be-xlnt-10.jpg
  • /uploads/images/frp-coating-toyota-phuc-yen/phu-composite-be-xlnt-5.jpg

BỒN CHỨA CÔNG NGHIỆP - BỒN LÀM BẰNG FRP 
Bồn công nghiệp là bồn dùng để tiếp nhận nguyên liệu trước khi đưa vào sản xuất và dự trữ sau sản xuất.
Bồn công nghiệp chứa các sản phẩm dùng trong công nghiệp như: dầu, xăng…
Nhiệm vụ của Bồn công nghiệp là hết sức quan trọng, nó giúp các nhà máy tồn trữ nguyên liệu và sản phẩm, giúp chúng ta nhận biết được số lượng tồn trữ, tại đây các hoạt động kiểm tra số lượng, chất lượng, phân tích mẫu, trước khi xuất hàng đều được thực hiện.