Công trình tiêu biểu

  • /uploads/images/tank-frp-loc-dau-nghi-son/tank-frp-chua-dau-3.jpg
  • /uploads/images/tank-frp-loc-dau-nghi-son/tank-frp-chua-dau-4.jpg
  • /uploads/images/tank-frp-loc-dau-nghi-son/tank-frp-chua-dau-5.jpg
  • /uploads/images/tank-frp-loc-dau-nghi-son/tank-frp-chua-dau-6.jpg
  • /uploads/images/tank-frp-loc-dau-nghi-son/tank-frp-chua-dau-01.jpg
  • /uploads/images/tank-frp-loc-dau-nghi-son/tank-frp-chua-dau-2.jpg

Khối lượng : 

- 8 bồn composite trụ tròn dạng đứng 30m3 chứa hoá chất xử lý

- 4 bồn composite lọc 8 m3

- 5 bồn composite chứa hoá chất đậm đặc HCl - HNO3