Công trình tiêu biểu

 • /uploads/images/frp-coating-bon-thuy-san-viet-uc/trang-composite-bon-thuy-san-8.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-bon-thuy-san-viet-uc/trang-composite-bon-thuy-san-3.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-bon-thuy-san-viet-uc/trang-composite-bon-thuy-san-4.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-bon-thuy-san-viet-uc/trang-composite-bon-thuy-san-5.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-bon-thuy-san-viet-uc/trang-composite-bon-thuy-san-6.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-bon-thuy-san-viet-uc/trang-composite-bon-thuy-san-7.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-bon-thuy-san-viet-uc/boc-composite-be-om-giong-1.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-bon-thuy-san-viet-uc/boc-composite-be-om-giong-2.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-bon-thuy-san-viet-uc/trang-composite-bon-thuy-san-1.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-bon-thuy-san-viet-uc/trang-composite-bon-thuy-san-2.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-bon-thuy-san-viet-uc/trang-composite-bon-thuy-san-9.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-bon-thuy-san-viet-uc/boc-composite-be-om-giong-3.jpg

Ronin đạt được thoả thuận thi công chống thấm composite cho bồn bể chứa và nuôi om giống thuỷ hải sản cho tất cả các chi nhánh từ Nam ra Bắc của Tập đoàn Việt Úc, 1 trong những tập đoàn thuỷ sản lớn nhất Việt Nam trong lĩnh vực om giống và cung cấp con giống thuỷ hải sản khắp cả nước .

- Nhà máy Việt Úc Ninh Thuận 

- Nhà máy Việt Úc Bến Tre

- Nhà máy Việt Úc Cà Mau

- Nhà máy Việt Úc Quảng Ninh

 

--- Một số Công trình tiêu biểu khác :