Công trình tiêu biểu

 • /uploads/images/frp-coating-be-boi-thanh-ha/cho-ng-tha-m-be-va-y-2.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-be-boi-thanh-ha/cho-ng-tha-m-be-va-y-3.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-be-boi-thanh-ha/cho-ng-tha-m-be-va-y-4.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-be-boi-thanh-ha/cho-ng-tha-m-be-va-y-5.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-be-boi-thanh-ha/cho-ng-tha-m-be-va-y-6.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-be-boi-thanh-ha/cho-ng-tha-m-be-va-y-7.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-be-boi-thanh-ha/cho-ng-tha-m-be-va-y-8.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-be-boi-thanh-ha/cho-ng-tha-m-be-va-y-9.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-be-boi-thanh-ha/cho-ng-tha-m-be-ta-o-so-ng-1.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-be-boi-thanh-ha/cho-ng-tha-m-be-ta-o-so-ng-2.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-be-boi-thanh-ha/cho-ng-tha-m-be-ta-o-so-ng-3.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-be-boi-thanh-ha/cho-ng-tha-m-be-ta-o-so-ng-4.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-be-boi-thanh-ha/cho-ng-tha-m-be-ta-o-so-ng-5.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-be-boi-thanh-ha/cho-ng-tha-m-be-ta-o-so-ng-6.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-be-boi-thanh-ha/cho-ng-tha-m-be-ta-o-so-ng-7.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-be-boi-thanh-ha/cho-ng-tha-m-be-ta-o-so-ng-8.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-be-boi-thanh-ha/cho-ng-tha-m-be-ta-o-so-ng-12.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-be-boi-thanh-ha/cho-ng-tha-m-be-ta-o-so-ng-13.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-be-boi-thanh-ha/cho-ng-tha-m-be-ta-o-so-ng-15.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-be-boi-thanh-ha/cho-ng-tha-m-be-ta-o-so-ng-9.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-be-boi-thanh-ha/cho-ng-tha-m-so-ng-lu-o-i-4.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-be-boi-thanh-ha/cho-ng-tha-m-so-ng-lu-o-i-5.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-be-boi-thanh-ha/cho-ng-tha-m-so-ng-lu-o-i-6.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-be-boi-thanh-ha/cho-ng-tha-m-so-ng-lu-o-i-7.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-be-boi-thanh-ha/cho-ng-tha-m-so-ng-lu-o-i-0.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-be-boi-thanh-ha/cho-ng-tha-m-so-ng-lu-o-i-1.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-be-boi-thanh-ha/cho-ng-tha-m-so-ng-lu-o-i-2.jpg
 • /uploads/images/frp-coating-be-boi-thanh-ha/cho-ng-tha-m-so-ng-lu-o-i-9.jpg

Client/Project : THANH HA WATER PARK
 Service : Lining FRP Waterproofing
 Storage : Water + Clo
 Lining Area : 8.000 m2
 Quantity : 3 Unit
+ Wave forming tank
+ Swimming pool - Kid pool
+ Lazy river.
 Date : 3/2019
 Construction unit : Ronin Composite Co.,Ltd
Contact : www.vinaron.com - 0901.012.666

 

 

 

 

 

----

 

#

 

thi công bọc phủ composite, chống thấm compostie, bọc phủ chống thấm compostie chuyên nghiệp, bọc phủ composite giá rẻ, đội thi công bọc phủ chuyên nghiệp, nhận thầu thi công bọc phủ composite, đội thi công chống thấm composite, dịch vụ thi công chống thấm composite, thi công bọc phủ chống thấm composite giá rẻ

 

 

nhận làm bồn bể composite, gia công bồn bể composite, nhận gia công sản xuất bồn bể composite, bồn bể composite xử lý nước thải giá rẻ, xưởng sản xuất bồn bể composite, bồn composite cao cấp, nhận gia công bồn composite, nhận gia công sản xuất bồn bể cao cấp composite, bể composite xử lý nước thải, bể chứa nước composite, bồn chứa nước composite

 

 

--- Một số Công trình tiêu biểu khác :